801 – חולצה אלגנט לגבר אל-קמט, , בגדי עבודה ייצוגיים